Menu

Budżet

  1. Bilans za 2018 rok.
  2. Rachunek zysków i strat za 2018 rok.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2018 roku.
  4. Informacja dodatkowa za 2018 rok.