Redakcja

Wykaz osób odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji do BIP

Administrator podmiotowej strony BIP, operator serwisu

tel. (016) 632-15-36
pbp.lubaczow@wp.pl

administrator podmiotowej strony BIP, operator serwisu

tel. (016) 632-15-36
pbp.lubaczow@wp.pl

 

Redaktorzy: Materiały do publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przygotowywane są przez wyznaczonych pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, które po zaakceptowaniu przez Dyrektora są redaktorowi tekstów celem umieszczenia na stronach BIP.
Nadzór merytoryczny nad redakcją tekstów i zachowaniem standardów struktury strony sprawuje Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.